Konflikthantering för chefer

I Chefs webbkurs om konflikthantering får du konkreta tips och verktyg som hjälper dig att hantera konflikter och genomföra svåra samtal.

Uppsägningar, kritik, löneförhandling, obekväma möten… Konflikter är en naturlig del av chefsjobbet. Det kan röra sig om konflikter mellan dig och en medarbetare, eller en konflikt där du behöver gå in och medla.

Webbkursen ”Konflikthantering för chefer” passar dig som:

 • Är chef eller ledare och som i din yrkesroll håller svåra samtal.
 • Vill få ett ökat självförtroende i samtalssituationer.
 • Önskar förebygga konflikter på arbetsplatsen.
 • Söker verktyg för att vända svåra situationer till möjligheter och skapa konkreta handlingsplaner.

Genom att lära dig hur konflikter uppstår och hanteras, kan du hjälp dina medarbetare och din organisation till större framgång, bättre arbetsmiljö och sänkta kostnader. Alla konflikter går inte att lösa, men som chef ansvarar du för att hantera dem. Chefs webbkurs ger dig tryggheten du behöver för att bemästra det svåra samtalet.

Så här fungerar Chef Webbkurser
Du genomför kursen i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Spara viktiga delar av kursen till din personliga kunskapsbank och du kan även pausa kursen och återkomma senare. Välj själv när du är redo för slutprovet och gör det flera gånger. Efter avklarad kurs får du ett digital diplom du kan dela i sociala medier.

Medlem i Ledarna?
Rabatt: Medlemmar i Ledarna har 25 procent rabatt på denna kurs. Klicka här för att utnyttja rabatten.
Expert
ankiudd1800

Anki Udd har mångårig erfarenhet som HR-specialist och ledarskapsutvecklare i olika organisationer och företag. De senaste 14 åren har hon arbetat som ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna. Anki Udd utbildar varje år ett stort antal chefer i ämnet konflikthantering.

Tid: ca 80 min
Pris: 1 995 kr

I den här webbkursen får du: 

 • Lära dig de bästa sätten att hantera svåra samtal.
 • Kunskap om vad konflikter bottnar i och hur de ska hanteras.
 • Kunskap om arbetsrättsliga regler och tillgång till verktyg och checklistor.
Köp

Det här får du:

Ett digitalt diplom
med ditt namn, namnet på kursen och en notering om vilket år du genomförde kursen. Diplomet bevisar att du har blivit godkänd av Chef och har en unik direktlänk, som du enkelt kan kopiera och mejla till kolleger eller publicera på sociala medier.

En personlig kunskapsbank
med information och lästips. Kunskapsbanken byggs upp samtidigt som du färdigställer kursen.

Kolla efter den här ikonen

Kompetensuveckling på dina villkor
Chefs webbkurser är framtagna specifikt för att passa dig i din roll som chef. Du genomför kursen i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Du väljer själv när du är redo för slutprovet. Du har även full kontroll över din egen personliga kunskapsbank.

Från konflikter till konstruktiva lösningar

Det börjar med smågnabb, irritation och lite skitsnack runt skrivborden. Därefter kan det eskalera hur långt som helst – utfrysning, tårar eller regelrätta bråk. Oftast bråkar vi om arbetsrätt, fördelning av resurser, roller och mandat. Även kärleksrelationer, kulturkrockar och lögner är stora oroshärdar visar en av Chef undersökningar.

Konflikter som inte hanteras tenderar att leda till destruktiva beteenden som kan komma att påverka hela organisationen negativt. Samtidigt finns det mycket att vinna på en konflikt som hanteras på rätt sätt. Ju tidigare det görs, desto större är möjligheterna att hitta en konstruktiv lösning.

I vissa fall är det en självklarhet att agera som chef – det är trots allt du som bär ansvaret för både verksamheten och arbetsmiljön. Men det kan vara både svårt och läskigt att riva upp både gamla och nya sår. Om du som chef lär dig hantera konflikter på ett professionellt sätt kommer du snart märka att du får mer respekt bland dina medarbetare. Du minskar också stressen för alla inblandade.

Är ni fler som vill gå Chefs webbkurs ”Konflikthantering”?
Vad roligt! Samtliga kurser går att köpa till en större grupp t.ex. till alla chefer på ditt företag. En rabattstege tillämpas från köp av fem licenser. Vid gruppbeställning blir en på företaget tilldelad rollen som ”administratör” och får tillgång till en översiktssida. Det gör det enkelt att se vilka medarbetare som har påbörjat, genomfört och klarat webbkursen.

Gör din gruppbeställning genom att maila direkt till info@chefakademin.se

 

Köp

Konflikthantering för chefer

Startsida Personlig
kunskapsbank0
A

Vad är en konflikt?

Kapitel av 4
Du provläser detta kapitel gratis

Gillar du det här kan du köpa hela kursen och få tillgång till den i 12 månader.

Köp nu

Definitioner och begrepp

Lär dig förebygga konflikter

Tjafs om disken i köket. Surmulna miner på måndagsmötet. Tårar och skrik.

Vad räknas egentligen som en konflikt på jobbet? Och när är det dags för dig som chef att kliva in och medla?

En förutsättning för framgångsrik konflikthantering är att vi är överens om vad en konflikt egentligen är. Därför tar denna webbkurs avstamp i några centrala begrepp och definitioner, som är viktiga för dig att känna till.

konflikter
Vad är en konflikt?

Nu är det dags att stifta bekantskap med Anki Udd, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna och din följeslagare i den här webbkursen. Anki har arbetat som personalchef och är en uppskattad föreläsare och kursledare i utbildningar om konflikter i arbetslivet.

Klicka på filmen nedan för att sätta igång.

Uppgift
Hur många svenskar tror du upplever konflikter på jobbet minst en gång i månaden?
En konflikt uppstår...

… När en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.

… När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten.

*Källa: Thomas Jordan, forskare i konflikthantering vid Göteborgs universitet

4 nyckelbegrepp inom konflikthantering

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om respektive begrepp.

1. Interaktion

En konflikt innebär en interaktion mellan minst två perso­ner. Någon av dessa har önskemål som känns väldigt viktiga men upple­ver samtidigt att det är svårt att få dessa uppfyllda på grund av motparten. Det som skiljer en meningsskiljaktighet från en reell konflikt är att den ena parten agerar och går till handling på något sätt.

2. Kompromiss

I de flesta fall löser parterna själva meningsmotsättningar, kanske genom att kompromissa. Vid andra tillfällen avvärjs en konflikt genom att en av parterna släpper sina önskemål, eftersom dessa inte längre upplevs som särskilt angelägna.

3. Låsta positioner

Vardagliga meningsskiljaktighet löses ofta utan någon större dramatik genom kompromisslösningar eller övertal­ning. Men ibland leder dessa till en konfliktsituation där parterna intar låsta positioner och det tycks inte möjligt att komma vare sig framåt eller bakåt.

4. Konsensus

I sve­nsk kultur och svenskt näringsliv finns en tradition av konsensuslösningar. Det innebär att många upplever obehag av och viss handfallen­het i konfliktsituationer. Problemet med att försöka undvika konflikter är att de riskerar att hinna få ordentligt fäste och bli rejält infekterade innan innan vi tar tag i dem.

Då behöver du agera

Det är du som har ansvar för att verksamheten fungerar och att medarbetarna har en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det är inte alltid lätt att avgöra när du som chef ska agera. Du ska dock alltid hantera en konflikt när:

 • Konflikten påverkar arbetsuppgifterna eller verksamheten negativt.
 • Konflikten påverkar arbetsklimatet i gruppen negativt.
 • Medarbetare ber om din hjälp att hantera konflikten.
 • Enskilda medarbetare påverkas negativt/mår psykiskt dåligt av konflikten.

Vi kommer att gå igenom detta mer noggrant längre fram i kursen.

Uppgift
Handen på hjärtat, tycker du att begreppet konflikt är positivt eller negativt laddat?
Sammanfattning

Du har nu gått igenom första kapitlet i den här webbkursen om konflikthantering. Du har:

 • Fått stifta bekantskap med Anki Udd, din följeslagare i den här kursen.
 • Fått förståelse för att ju tidigare en konflikt hanteras, desto bättre är förutsättningarna att hitta en väg framåt.
 • Lärt dig några viktiga definitioner och begrepp som du behöver förstå för att kunna arbeta effektivt med konflikthantering.
 • Fått en första viktig insikt, nämligen att vi alltid tycker olika och ser saker ur olika perspektiv – och att detta är en nödvändighet för att utveckla grupp och verksamhet. Konflikter kan vara jobbiga att hantera för dig som chef, men kan också bära mycket positivt med sig.  

Vill du samla de viktigaste insikterna från det här kapitlet i din personliga kunskapsbank?

Klicka på ikonen ”Lägg i kunskapsbank”. Du har alltid tillgång till det du väljer att spara genom att klicka på ”Personlig kunskapsbank” i menyn högst upp på sidan.

Nu är du klar med provläsningen, köp kursen för att fortsätta

Köp Konflikthantering för chefer

Konfliktstilar

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

ABC-modellen

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Konflikteskaleringstrappan

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

B

Att hantera en konflikt

Kapitel av 3

När ska du agera?

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Tre angreppssätt

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Organisationens beredskap

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

C

Det svåra samtalet

Kapitel av 3

Din roll i samtalet

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Bemästra jag-budskap och feedbacktrappan

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Före, under, efter samtalet

Det här kapitlet är låst för dig som inte har köpt kursen.

Har du redan ett chefkonto? Logga in

Personlig kunskapsbank